Tacaíochtaí do Naíonraí & Tuismitheoirí na bpáistí

SUPPORTS FOR pre-schools & parents

Coiste Pleanála Teanga na Gaeltachta Láir

Beifear ag cur eolas faoi thacaíochtaí do theaghlaigh anseo gan mhoill.

Information regarding supports or families will be  posted here shortly

The Gaeltacht Láir Language Planning Committee

 

 

Thig coip do Plean Teanga na Gaeltachta Láir a íoslódail anseo.

You can download a copy of the Language Plan here.

Ár Lógó

Our Logo

Tá pailéad dathanna agus lógó Choiste Pleanála Teanga na Gaeltachta Láir go mór faoi anáil an tsabhaircín agus dathanna an earraigh. Tá an sabhaircín ar cheann de chéad bhlátha an earraigh agus mar shiombail de athbheochan agus athnuachan. Tagraíonn an bolgán cainte i lár an lógó de chomhrá, de chumarsáid agus de theanga. Tagraíonn an taobh amuigh den lógó de phobal comhoibritheach agus cónasctha idir óg agus aosta.

The Gaeltacht Láir, Language Planning Committee’s colour palette and logo has been influenced by the primrose and the colours of spring. The primrose is one of the earliest flowers of spring and it symbolises rebirth and rejuvenation. The speech bubble in the inner part of the logo suggests conversation, communication and language.
The outer part of the logo represents a cooperative, connected community, between young and old.