Ciorcal Comhrá

DÁTA: 19 Meán Fómhair – 12 Nollag 2022

IONAD : Scoil Náisiúnta An Choimín

AM: 8pm – 9pm

Caidé Atá i gCeist?

Seans atá ann do chainteoirí Gaeilge teacht le chéile uair sa tseachtain agus Gaeilge a labhairt lena chéile.

Go minic ní bhíonn an deis sin ag Gaeilgeoirí. Ní rang atá i gceist ach comhrá ar abhair easúla. Beidh deis ag na rannpháirtithe abhair a mholadh chomh maith.

Beidh áisitheoir ar fáil leis an chiorcal a stiúradh. Beidh failte roimh dhuine ar bith ata ag iarraidh an teanga a chleachtadh agus ar dhaoine ata líofa sa teanga.


Teagmháil

Aodh Mac Ruairí

087 387 8027

anghaeltachtlair@outlook.ie

Dáta