Tuistí & Tachráin

Deiseanna maoinithe chun grúpaí ‘Tuistí & Tachráin’ a chur ar bun & maoiniú chomh maith do ghrúpaí atá bunaithe cheana féin fógartha ag an Aire Roderic O’ Gorman. Beidh tacaíocht ar fáil ó Choiste Pleanála Teanga na Gaeltachta Láir chomh maith. Má tá suim sa phobal chun grúpa ‘Tuistí & Tachráin’ a chur ar bun […]

Gaeilge i nGairdíní Ghleann Bheatha

Gaeilge i nGairdíní Ghleann Bheatha. Siúlóid threoraithe le Dónall Ó Cnáimhsí fríd ghairdíní Ghleann Bheatha i nGaeilge. Bí i dteagmháil má tá suim agat freastal ar an ócáid seo @ 087 387 8027 nó anghaeltachtlair@outlook.ie

Sparánachtaí Ollscoile

Sparánachtaí Ollscoile – 2023-2024 Tá lúcháir ar Choiste Pleanála Teanga na Gaeltachta Láir sparánachtaí a bhronnadh ar 2 mhac léinn ó Limistéar Pleanála Teanga na Gaeltachta Láir nach bhfuil i dteideal ‘Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn’ i.e. (SUSI Grant) Beidh na sparánachtaí á gcur ar fáil do mhic léinn a thabharfaidh faoi chúrsa […]

Scéim Gaelchara

Cad é ‘Gaelchara’? Is scéim feabhsaithe teanga atá i nGaelchara atáthar a fheidhmiú mar pháirt de ‘Phlean Teanga na Gaeltachta Láir’. Tá sé mar aidhm ag an scéim, cainteoir líofa a chur i gcuideachta foghlaimeora le cumas teanga agus muinín an fhoghlaimeora a fhorbairt ionas go mbeidh siad ábalta an teanga a úsáid ar bhonn […]

Club Óige

Is mian  le Coiste Pleanála Teanga na Gaeltachta Láir ‘Léiriú Suime’ a lorg i dtaca le Club Óige a chur ar bun i Limistéar Pleanála Teanga na Gaeltachta Láir. Tá sé léirithe ag aos óg an cheantair gur mhaith leo tabhairt faoi imeachtaí i nGaeilge taobh amuigh de réimse na scoile agus feictear go mbeadh […]

Irish Language Lessons For Parents

Would you like to help your child with Irish? To have a simple conversation with your child in Irish? To augment the work being done in the naíonra and/or the school? Your child to improve their Irish? If you answer Yes to one or more we can help you! WHERE: COIMÍN NS WHEN: MONDAYS FROM […]

Ciorcal Comhrá

DÁTA: 19 Meán Fómhair – 12 Nollag 2022 IONAD : Scoil Náisiúnta An Choimín AM: 8pm – 9pm Caidé Atá i gCeist? Seans atá ann do chainteoirí Gaeilge teacht le chéile uair sa tseachtain agus Gaeilge a labhairt lena chéile. Go minic ní bhíonn an deis sin ag Gaeilgeoirí. Ní rang atá i gceist ach […]